舟中偶成(佩劍攜書膽氣粗)

佩劍攜書膽氣粗,
海山萬里片帆孤。
途中日月三冬過,
客裡親朋一字無。
異境每驚新歲月,
扁舟重憶舊江湖。
四方壯志平生有,
此去寧辭我僕痡。

 

Chu trung ngẫu thành (Bội kiếm huề thư đảm khí thô)

Bội kiếm huề thư đảm khí thô,
Hải sơn vạn lý phiến phàm cô.
Đồ trung nhật nguyệt tam đông quá,
Khách lý thân bằng nhất tự vô.
Dị cảnh mỗi kinh tân tuế nguyệt,
Biển chu trùng ức cựu giang hồ.
Tứ phương tráng chí bình sinh hữu,
Thử khứ ninh từ ngã bộc phô?

 

Dịch nghĩa

Đeo gươm, cắp sách kể cũng to gan lớn mật,
Biển núi muôn dặm, với cánh buồm trơ trọi!
Trên đường đi, tháng ngày trôi quá ba đông rồi,
Nơi đất khách, chẳng có tin nào của bà con, bạn bè.
Giữa cảnh lạ, rất e ngại mỗi khi sang năm mới,
Trong thuyền nhỏ, lại như thú chơi sông hồ thời xưa.
Tráng chí bốn phương, vốn ta sẵn có,
Chuyến này, không lẽ vì đầy tớ ta mệt, mà từ chối?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Diệu

Cắp sách đeo gươm chí khí hùng,
Biển non muôn dặm chiếc buồm dong.
Đường đi ngày tháng ba năm quá,
Đất khách thân bằng một chữ trông.
Cảnh lạ thưởng kinh khi Tết đến,
Thuyền con lại nhớ thuở bình bồng.
Bốn phương tráng chí ta hằng có,
Chẳng lẽ phen này lại chối "không"!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Kiếm, sách mang, nhưng khí chửa hào
Cánh buồm qua bể cả non cao
Đường đi nhật nguyệt ba đông trọn
Đất khách thân bằng chẳng chữ nào
Năm tháng trải, quê người hoảng hốt
Sông hồ đưa thuyền khách phiêu dao
Bốn phương sẵn chí bình sinh vững
Tôi tớ dù đau, cũng chẳng sao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Cắp sách đeo gươm vạn dặm xa,
Buồm cô hồ biển khí xông pha.
Quang âm vụt thoảng ba năm trải,
Thân cựu không hề một chữ qua.
Cảnh lạ thường kinh năm tháng mới,
Thuyền con còn nhớ nước non nhà.
Bốn phương tráng chí bình sinh có,
Khôn chối “mệt rồi” để chẳng ra.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Quảy sách đeo gươm thật lớn gan
Biển non muôn dặm một buồm nang.
Đường đi ngày tháng, ba đông vụt
Đất khách tin nhà, một chẳng sang!
Năm mới quê người kinh cảnh lạ
Sông hồ thuyền nhỏ nhớ đa mang!
Chí trai bốn hướng ta hằng có
Chẳng lẽ chuyến nầy nở chối ngang!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kiếm, sách đeo mang tỏ chí hùng,
Nước non buồm nhỏ vượt muôn trùng.
Đường xa năm tháng ba đông lẻ,
Đất khách thân bằng một chữ không.
Cảnh lạ khiến kinh ngày tháng trải,
Thuyền con thêm nhớ chuyện non sông.
Bốn phương chí cả bình sinh sẵn,
Tôi tớ ốm đau chẳng ngại ngùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cắp sách đeo gươm, tỏ chí hùng,
Nước non buồm nhẹ, vượt ngàn trùng!
Tháng ngày trôi quá ba đông lẻ,
Đất khách, thân bằng tin tức không.
Năm mới ngại ngùng sang cảnh lạ,
Thuyền con, lại nhớ thú chơi sông.
Bốn phương tráng chí, ta đang có,
Không lẽ chuyến này, từ chối xong?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời