崑山歌

崑山有泉,
其聲冷冷然,
吾以為琴弦。
崑山有石,
雨洗苔鋪碧,
吾以為簞席。
岩中有松,
萬里翠童童,
吾於是乎偃息其中。
林中有竹,
千畝印寒綠,
吾於是乎吟嘯其側。
問君何不歸去來,
半生塵土長膠梏。
萬鐘九鼎何必然,
飲水飯蔬隨分足。
君不見:董卓黃金盈一塢,
元載胡椒八百斛。
又不見:伯夷與叔齊,
首陽餓死不食粟?
賢愚兩者不相侔,
亦各自求其所欲。
人生百歲內,
畢竟同草木。
歡悲憂樂迭往來,
一榮一謝還相續。
丘山華屋亦偶然,
死後誰榮更誰辱。
人間箬有巢由徒,
勸渠聽我山中曲。

 

Côn Sơn ca

Côn Sơn hữu tuyền,
Kỳ thanh lãnh lãnh nhiên,
Ngô dĩ vi cầm huyền.
Côn Sơn hữu thạch,
Vũ tẩy đài phô bích,
Ngô dĩ vi đạm tịch.
Nham trung hữu tùng,
Vạn lí thuý đồng đồng,
Ngô ư thị hồ yển tức kì trung.
Lâm trung hữu trúc,
Thiên mẫu ấn hàn lục,
Ngô ư thị hồ ngâm tiếu kì trắc.
Vấn quân hà bất quy khứ lai,
Bán sinh trần thổ trường giao cốc?
Vạn chung cửu đỉnh hà tất nhiên,
Ẩm thuỷ phạn sơ tuỳ phận túc.
Quân bất kiến: Đổng Trác hoàng kim doanh nhất ổ,
Nguyên Tái hồ tiêu bát bách hộc.
Hựu bất kiến: Bá Di dữ Thúc Tề,
Thú Dương ngạ tự bất thực túc?
Hiền ngu lưỡng giả bất tương mâu,
Diệc các tự cầu kì sở dục.
Nhân sinh bách tuế nội,
Tất cánh đồng thảo mộc.
Hoan bi ưu lạc điệt vãng lai,
Nhất vinh nhất tạ hoàn tương tục.
Khâu sơn hoa ốc diệc ngẫu nhiên,
Tử hậu thuỳ vinh cánh thuỳ nhục.
Nhân gian nhược hữu Sào Do đồ,
Khuyến cừ thính ngã sơn trung khúc.


Côn Sơn là một ngọn núi ở xã Chí Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Bắc Việt), trên núi có động Thanh Hư, dưới có cầu Thấu Ngọc, đều là thắng cảnh (theo sách Quảng Dư Chí). Đời Trần, Trúc Lâm thiền sư dựng am ở đây, và trạng nguyên Lý Đạo Tái (tức sư Huyền Quang) sau khi từ chức trở về nhập thiền và trụ trì chùa Ân Tứ ở núi này. Triều Trần, quan Tư đồ Trần Nguyên Đán, ông ngoại của Nguyễn Trãi, thường ngâm thơ uống rượu ở núi Côn Sơn sau khi từ chức vì can gián Hồ Quý Ly chuyên quyền mà không được. Tác giả từng thừa hưởng cơ ngơi của ngoại tổ.

Bài ca này Nguyễn Trãi làm khi về nghỉ ở Côn Sơn, cạnh chùa Hun, nhân dịp sưu tập, sắp xếp tập thơ Băng Hồ Ngọc hác tập của Trần Nguyên Ðán, ông ngoại mình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Côn Sơn có suối nguồn trong sạch
Tiếng nước reo róc rách như đàn
Côn Sơn có đá thạch bàn
Rêu xanh thay chiếu ta nằm thảnh thơi

Trong non thông kéo dài vạn dặm
Mơn mởn xanh ta vẫn vào thăm
Rừng tre thơ phú cao ngâm
Rộng vài ngàn mẫu bóng râm mát lành

Hỏi người sao không nhanh trở lại
Đã nửa đời bụi trói buộc rồi
Ngàn chuông chín đỉnh ai coi
Ăn rau uống nước cũng vui phận rồi

Kìa đầy thành vàng thoi Đổng Trác
Trăm hộc tiêu nọ bác họ Nguyên
Di Tề chết đói núi Dương
Người hiền kẻ ác ai đường nấy đi

Khoảng trăm năm người ta sinh sống
Rút cuộc rồi cũng giống cỏ cây
Lo vui mừng tủi vần xoay
Tốt tươi khô héo ngày ngày theo nhau

Ở núi gò hay lầu dát ngọc
Xuôi tay rồi ai nhục ai vinh?
Sào Do bọn hợp chí lành
Khuyên nên thưởng thức âm thanh bài này.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Côn Sơn có suối trong ngần,
Ta nghe suối chảy đàn cầm bên tai.
Côn Sơn có đá rêu dài
Mưa rơi, đá sạch nằm ngoài ta chơi.
Núi cao thông tốt ngất trời.
Nằm nghiêng dưới bóng ta thời ngâm thơ.
Côn Sơn trúc mọc đầy gò,
Bóng xanh lá rợp tha hồ dạo chơi.
Sao còn vướng vấn khắp nơi,
Ðời người lấm bụi chần chờ chi đây
Cơm rau nước lã an bày,
Bả hư danh dại chuốc ngay vào mình.
Sao không xem nịnh bán mình,
Họ Nguyên họ Ðổng, đáng khinh nhãn tiền.
Ðổng thì mấy ổ kim tiền,
Nguyên thì tiêu sọ chứa liền nghìn cân.
Di, Tề hai bậc thánh nhân,
Thú Dương ẩn trốn, thiệt thân muôn phần,
Dại khôn rõ, dù đã phân.
Chẳng qua tuỳ thuộc cá nhân sở cầu
Trăm năm trong cuộc bể dâu,
Người cùng cây cỏ khác nhau đâu nào.
Khóc, cười, mừng, sợ, lo âu,
Ðang tươi bỗng chốc héo sầu đổi thay.
Đất đai lầu các đó đây,
Xuôi tay rồi biết sau này nhục vinh.
Sào, Do nếu được tái sinh,
Vào non nghe khúc tâm tình Côn Sơn!

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Côn Sơn có suối,
Tiếng nước chảy rì rầm,
Ta coi làm đàm cầm.
Côn Sơn có đã,
Mưa dội rêu phô xám,
ta coi làm chiếu, thảm.
Trên đèo có thông,
Muôn dặm biếc mông lung,
Ta thảnh thơi nằm nghỉ bên trong.
Giữa rừng có trúc,
Nghìn mẫu xanh chen chúc.
Ta đủng đỉnh ca ngâm dưới gốc.
Hỏi ai sao chẳng sớm quay về?
Nửa đời vùi mãi trong lầm đục.
Muôn chung chín vạc để làm gì?
Nước lã cơm rau hãy tri túc.
Kìa chẳng thấy Đổng Trác bạc vàng đầy một ổ,
Nguyên Tải hồ tiêu tám trăm hộc.
Lại chẳng thấy Bá Di cùng Thúc Tề,
Nằm khô trong núi không ăn thóc.
Hiền ngu tuy có khác nhau xa,
Đều muốn thoả riêng lòng sở dục,
Người sống trong trăm năm,
Khác đâu loài thảo mộc.
Vui buồn sướng khổ đổi thay nhau,
Một tươi một héo thường tiếp tục.
Đồi rậm lầu hoa cũng ngẫu nhiên,
Chết rồi hỏi ai vinh với nhục?
Nhân gian nếu có bọn Sào, Do,
Khuyên hãy nghe ta hát một khúc.


Nguồn: Trúc Khê, Nguyễn Trãi, NXB Tân dân, 1941, tr. 192
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]