Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2007 15:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/09/2008 07:56

途中寄洮江何刺史程僉憲

洮江一別意悠悠,
杯酒論文憶舊遊。
東岸梅花晴映纜,
平灘月色遠隨舟。
程公世上無雙士,
何老朝中第一流。
鈴閣想應清話處,
天涯肯念故人不。

 

Đồ trung ký Thao giang thứ sử Trình Thiêm Hiến

Thao Giang nhất biệt ý du du,
Bôi tửu luận văn ức cựu du.
Đông Ngạn mai hoa tình ánh lãm,
Bình Than nguyệt sắc viễn tuỳ châu.
Trình Công thế thượng vô song sĩ,
Hà Lão triều trung đệ nhất lưu.
Linh các tưởng ưng thanh thoại xứ,
Thiên nhai khẳng niệm cố nhân phù?

 

Dịch nghĩa

Sau khi từ biệt sông Thao lòng ta bồi hồi
Chén rượu câu văn luận bàn gợi nhớ lại chỗ đã đến chơi xưa
Bên bờ phía đông trời tạnh ánh sáng quyện vào hoa mai
Trên bãi sông ánh trăng đã đi xa theo thuyền
Trình Công là kẻ sĩ có một không hai trên đời
Trong triều Hà Lão là người bậc nhất
Nghĩ rằng Linh các đúng là nơi đời sống thanh nhàn
Có nhớ đến cố nhân ở chân trời chăng?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Sông Thao giã biệt, dạ bồi hồi
Thơ rượu nhắc hoài chốn cũ thôi
Đông ngạn hoa tươi, trời sáng rực
Bình Than trăng tỏ, thuyền xa xuôi
Trình Công kẻ sĩ riêng đời trỗi
Hà Lão triều thần một chiếu ngồi
Linh các quả nơi nhàn hạ đấy
Nhớ chăng bạn cũ tận chân trời?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Sông Thao từ giã dạ nao nao,
Chén rượu câu văn nhớ lúc nào.
Đông Ngạn hoa mai lèo ánh mãi,
Bình Than gương nguyệt bóng theo nhau.
Trình công mấy kẻ bì trong nước,
Hà lão vào tay nhất giữa trào (triều).
Linh các tưởng khi bàn chuyện phiếm,
Bên trời chẳng nhớ cố nhân sao?


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Thao giã biệt dạ bời bời
Thơ rượu thêm càng giã cuộc chơi
Trăng sáng Bình Than thuyền viễn xứ
Hoa vàng Đông Ngạn sắc lồng trời
Triều đình Hà Lão ai bằng bác
Kẻ sĩ Trình Công đáng một người
Linh Các đúng nơi nhàn nhã nhỉ
Chân trời bạn cũ nhớ hay thôi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sông Thao từ biệt nghĩ xa xôi
Chén rượu chuyện văn nhớ cuộc chơi
Đông Ngạn hoa mai vờn ánh nắng
Bình Than trăng chiếu đuổi thuyền bơi
Trình công trần thế duy cao sĩ
Hà lão trong triều hàng nhất ngồi
Linh-các tưởng nơi vui chuyện nhã
Bạn xưa có nhớ ở chân trời?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Thao từ biệt lòng bồi hồi,
Thơ rượu luận bàn chỗ đến chơi.
Trăng tỏ Bình Than thuyền viễn xứ,
Hoa mai Đông Ngạn sắc hồng tươi.
Trong triều Hà Lão người cao nhất,
Kẻ sĩ Trình Công hiếm ở đời.
Linh các thanh nhàn là chốn sống,
Nhớ chăng người cũ tận chân trời?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời