15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
8 bài trả lời: 7 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2007 15:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/09/2008 06:30

題雲窩

半簾花影滿床書,
庭外蕭蕭水竹居。
盡日雲窩無箇事,
黑甜一枕半窗虛。

 

Đề vân oa

Bán liêm hoa ảnh mãn sàng thư,
Đình ngoại tiêu tiêu thuỷ trúc cư.
Tận nhật Vân Oa vô cá sự,
Hắc điềm nhất chẩm bán song hư.

 

Dịch nghĩa

Bóng hoa in trên nửa bức rèm, giường đầy những sách,
Ngoài sân tĩnh mịch có những thuỷ trúc.
Suốt ngày ở am mây chẳng làm gì cả,
Một chiếc gối, ngủ ngon giấc bên song cửa khép hờ.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Bên rèm, giường sách, bóng hoa đầy
Thủy trúc sân ngoài, tĩnh mịch thay!
Một chốn am mây, ngày tối rỗi
Song hờ, gối tựa, giấc vùi say.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Nửa rèm hoa ánh sách giường đầy,
Trước ngõ veo veo thuỷ trúc lay.
Ngày trọn Vân Oa rành rỗi việc,
Hé song một giấc ngủ ngon say.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

dịch nghĩa

từ xưa đến nay các bản dịch đều sai câu 2:
- Tiêu tiêu thuỷ: nước chảy nghe réo réo ( như tiếng ngựa hý. Cụ Nguyển Trãi tả: Nghe như có tiếng đàn cầm bên tai.
- Trúc cư: cây trúc cư ngụ - Cũng phù hợp với rừng trúc ở Côn Sơn.
Như vậy: dịch nghĩa câu 2- ngoài sân tĩnh mịch có những thuỷ trúc , là không phù hợp, xin nói thêm thuỷ trúc là một loài cỏ cao khoảng 1m nếu có gió thổi thì chỉ phát ra tiếng kêu xào xạc hoặc rào rào mà thôi.
Nghĩa đúng có lẽ nên hiểu: Ngoài sân nước chảy róc rách giữa giữa rừng trúc
Tạm dịch thơ:
Trên giường đầy sách, nửa rèm hoa
Rừng trúc bên ngoài suối reo ca

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Hoàng Tiến

Bên giường sách chật, bức rèm hoa,
Thủy trúc sân ngoài với gió ca.
Am mây trọn buổi, nhàn – vô sự,
Song hờ, một gối, một giấc già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Sách đầy giường bóng hoa bên rèm,
Tĩnh mịch, rì rào trúc trước thềm.
Ngày hết Am Mây không bận việc,
Song hờ tựa gối giấc nồng êm !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Hoa bóng nửa rèm giường sách đầy
Ngoài sân suối réo trúc ngàn cây
Am Mây suốt buổi nhàn không việc
Một gối song hờ khép ngủ say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nửa rèm hoa ảnh sách đầy giường
Tịch mịch ngoài sân bóng trúc suông
Ngày tối am mây công việc rỗi
Song thưa một gối ngủ vùi ngon

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bóng hoa rèm ánh sách giường đầy,
Réo rắc ngoài sân trúc lắc lay.
Ngày suốt am mây nhàn chẳng việc,
Song hờ bên gối giấc nồng say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời