題山鳥呼人圖

深山寂寂鳥呼人,
畫裏看來亦逼真。
閒掛午窗朝退日,
夢回疑是故園春。

 

Đề sơn điểu hô nhân đồ

Thâm sơn tịch tịch điểu hô nhân,
Hoạ lý khan lai diệc bức chân.
Nhàn quải ngọ song triêu thoái nhật,
Mộng hồi nghi thị cố viên xuân.

 

Dịch nghĩa

Trong núi sâu vắng vẻ, chim như gọi người,
Lối vẽ xem ra cũng gần sát sự thật.
Nhàn rỗi treo tranh ở song cửa sau buổi chầu về,
Trong giấc mơ về quê nhà ngỡ là mùa xuân vườn cũ.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Non sâu lặng lẽ chim kêu người,
Nét vẽ xem ra cũng thật tài.
Những lúc lui chầu treo cửa sổ,
Ngờ xuân vườn cũ mộng về chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi vắng chim kêu tiếng gọi ai,
Cảnh ngoài nét vẽ khác chi đâu.
Tan chầu, song cửa treo tranh ngắm,
Vườn cũ xuân xưa mộng đỡ sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi sâu vắng vẻ chim kêu ai,
Nét vẽ xem qua giống thật tài.
Lúc rảnh lui chầu treo cửa sổ,
xuân về vườn cũ mộng chơi vơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời