Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/04/2007 15:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/09/2008 23:39

題程處士雲窩圖

佳客相逢日抱琴,
故山歸去興何深。
香浮瓦鼎風生樹,
月照苔磯竹滿林。
洗盡塵襟花外茗,
喚回午夢枕邊禽。
日長隱几忘言處,
人與白雲誰有心。

 

Đề Trình xử sĩ vân oa đồ

Giai khách tương phùng nhật bão cầm,
Cố sơn quy khứ hứng hà thâm.
Hương phù ngoã đỉnh phong sinh thụ,
Nguyệt chiếu đài cơ trúc mãn lâm.
Tẩy tận trần khâm hoa ngoại mính,
Hoán hồi ngọ mộng chẩm biên cầm.
Nhật trường ẩn kỷ vong ngôn xứ,
Nhân dữ bạch vân thuỳ hữu tâm.

 

Dịch nghĩa

Khách quý gặp nhau ôm đàn gảy suốt ngày
Trở về núi cũ hứng thú biết bao!
Hương bốc lên ở đỉnh sành, gió rung cây
Trăng chiếu xuống ghềnh rêu, trúc đầy rừng
Muốn tẩy sạch lòng trần có đọt trà ngoài chỗ hoa viên
Để gọi tỉnh giấc mộng ban trưa, có tiếng chim bên gối
Suốt ngày tựa ghế quên cả nói
Thử hỏi giữa người và mây trắng kia ai là có tâm tình?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Gặp bạn, ôm đàn vui suốt buổi
Non xưa về lại, thú vô ngần
Đỉnh trầm hương toả, cây ngân gió
Ghềnh đá trăng soi, trúc chật rừng
Trà thưởng bên hoa, lòng nhẹ nhõm
Chim kêu kề gối, mộng lâng lâng
Ngày dài tựa ghế hầu quên nói
Ai có lòng, ta hay bạch vân?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Khách quý gặp nhau ngày dạo đàn,
Núi quê về quách hứng khôn ngăn.
Đỉnh sành hương toả cây sinh gió,
Ghềnh đá trăng soi trúc rậm ngàn.
Bên gối chim trưa khua giấc mộng,
Ngoài hoa chè núi rửa niềm trần.
Ngày dài ngồi nhẫn dường quên nói,
Ai vô tâm, người với bạch vân?


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gặp bạn đàn ca suốt cả ngày
Núi xưa về lại thú vui thay
Trăng soi ghềnh biếc rừng chen trúc
Hương tỏa trầm thơm gió ghẹo cây
Tẩy sạch bụi nhơ trà nụ hé
Khuấy tan mơ xế tiếng chim say
Ngày dài tựa ghế vui quên nói
Mây trắng lòng ta cũng ý này?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Khách quý gặp nhau thích gảy đàn
Trở về núi cũ hứng miên man
Đỉnh sành hương toả cây làm gió
Trăng chiếu ghềnh rêu trúc khắp ngàn
Trà uống hoa viên lòng sạch bụi
Chim kêu bên gối mộng trưa tàn
Ngày dài tựa ghế quên bàn chuyện
Mây trắng hay người lòng nặng mang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp bạn ôm đàn gảy suốt ngày,
Trở về núi cũ hứng vui thay!
Trăng soi ghềnh đá, rừng đầy trúc,
Hương bốc đỉnh sành rung gió cây.
Bên gối chim trưa tàn giấc mộng,
Đọt trà hoa núi tẩy lòng trần.
Suốt ngày tựa ghế dường quên nói
Vương vấn tâm tình người hoặc mây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời