題南花禪房

半生丘壑羨幽凄,
禪法分明聽鳥啼。
萬里南來山水遠,
一生能幾過曹溪。

 

Đề Nam Hoa thiền phòng

Bán sinh khâu hác tiện u thê,
Thiền pháp phân minh thính điểu đề.
Vạn lý Nam lai sơn thuỷ viễn,
Nhất sinh năng kỷ quá Tào Khê.

 

Dịch nghĩa

Nửa đời chỉ thích nương thân cảnh suối gò vắng vẻ
Noi gương Thiền nghe rõ tiếng chim kêu
Sông núi xa xôi, muôn dặm từ phương Nam đến
Một đời người đã được mấy lần qua suối Tào Khê ?

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nửa đời nương bóng chốn u thê
Phép Phật phân minh rõ chim về
Từ chốn Nam phương ngàn dặm thẳm
Mấy ai đã tới được Tào Khê ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Nương náu nửa đời chốn tịch liêu
Pháp thiền nghe tỏ tiếng chim kêu
Hướng Nam sông núi xa nghìn dặm
Mấy ai đạt đến cõi tiêu diêu


Tào khê: tên một dòng sông ở Đông Nam huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nơi có ngôi chùa cổ Bảo Lâm, còn gọi là Nam Hoa, từng là đạo tràng lớn của Đại sư Huệ Năng (638-713), vị Tổ thứ 6 của Thiền tông Trung Quốc. Từ Tào Khê, Thiền tông Trung Quốc đã nối tiếp và phát huy với 5 thiền phái: Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn. Nói đến Tào khê là nói đến miền Thiền cảnh.

Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tào Khê nước chảy, lòng còn trơ trơ”.
(ca dao VN)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Nửa đời núi hiểm thích quạnh hưu
Phép Thiền nghe hiểu tiếng chim kêu
Phương Nam sông nuí ngàn xa lại
Tào Khê mấy lần được phiêu diêu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nửa đời lam lũ chốn đồi khe
Chim hót chùa xa rõ giọng nghe
Muôn dặm trời nam non nước cách
Một đời mấy độ đến Tào Khê

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nửa đời nương bóng chốn tịch liêu,
Phép Thiền nghe rõ tiếng chim kêu.
Phương Nam sông núi xa muôn dặm,
Một đời dễ mấy tới Tào Khê?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời