35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 13/04/2007 15:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/09/2008 20:23

題盧氏家譜

積慶原來自有基,
畜宏發鉅可先知。
詩書浚澤芳逾遠,
忠孝傳家訓永貽。
水木必從原本始,
黃金何用子孫遺。
焚香一讀公家譜,
肅肅令人起敬思。

 

Đề Lư thị gia phả

Tích khánh nguyên lai tự hữu ky (cơ),
Súc hoành phát cự khả tiên tri.
Thi thư tuấn trạch phương du viễn,
Trung hiếu truyền gia huấn vĩnh di.
Thuỷ mộc tất tòng nguyên bản thỉ,
Hoàng kim hà dụng tử tôn di.
Phần hương nhất độc công gia phổ,
Túc túc linh nhân khởi kính ti (tư).

 

Dịch nghĩa

Giữ được phước trước nay vẫn có nguồn gốc, nguyên do
Phước dày lớn phát ra có thể đoán trước được
Nền thì thư thấm nhuần, hương thơm vượt xa
Sự trung hiếu gia truyền còn lại mãi mãi
Nước và cây hẳn phải từ cội nguồn đầu tiên
Bạc vàng lưu lại cho con cháu để làm gì?
Khi đốt hương đọc gia phổ của ngài
Khiến lòng cung kính của con người (tôi) khởi dậy.


Nguyễn Trãi toàn tập của Đào Duy Anh không có bài này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Giữ phước nề xưa, chuyện rõ thay
Tiên tri đoán trúng đức cao dày
Thi thư nhuần thấm gần xa khắp
Trung hiếu lưu truyền xưa đến nay
Cây, nước, cội nguồn đều hẳn có
Bạc, vàng, di sản thảy đâu hay ?
Đốt hương giờ đọc trang gia phổ
Cảm mộ ngài xưa, kính tỏ bày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

nguyễn trãi từ biệt cha ở ải bắc + gạt nước mắt bước lần thẳng tới tuốt gươm thề hẹn với trời xanh

bài thơ từ biệt cha ở ải bắc khi nguyễn phi khanh bị giặc bắt sang trung quốc


bài do á nam trần tuấn khải viết
41.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giữ phước xưa nay chuyện rõ rồi,
Phước dày hiển phát biết liền thôi.
Thi thơ nhuần thấm lừng hương khắp,
Trung hiếu truyền lưu rạng tiếng đời.
Cây, nước hẳn do nguồn cội có,
Bạc vàng nào ích cháu con đâu.
Đốt hương đọc lại trang gia phổ,
Cung kính người xưa tỏ mây câu.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tích phúc nguyên do có ở nền
Bồi nhiều có thể đoán vinh thêm
Ân sâu thơ sách hương xa vượt
Trung hiếu truyền gia dạy mãi nên
Thuỷ mộc phải từ nguồn gốc trước
Bạc vàng sao thể cháu con truyền?
Thắp nhang vừa đọc thiên gia phả
Cung kính lòng ta bỗng dấy lên.

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngọn nguồn tích phước có xưa nay,
Có thể tiên tri được phước dày.
Thơ sách thấm nhuần danh rộng khắp,
Gia truyền trung hiếu mãi còn đây.
Nước cây nguồn cội phải từ trước
Vàng bạc lưu truyền có lạ hay?
Hương đốt Lư gia phả lấy đọc
Khiến lòng cung kính khởi lên ngay.

25.00
Trả lời