Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 09/04/2007 19:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/09/2008 23:34

題東山寺

君親一念久嬰懷,
澗愧林慚夙願乖。
三十餘年塵境夢,
數聲啼鳥喚初回。

 

Đề Đông Sơn tự

Quân thân nhất niệm cửu anh hoài,
Giản quý lâm tàm túc nguyện quai.
Tam thập dư niên trần cảnh mộng,
Sổ thanh đề điểu hoán sơ hồi.

 

Dịch nghĩa

Một niềm (trung hiếu) nhớ mãi đối với vua và cha
Thẹn với núi rừng vì đã sai lời nguyền xưa
Ba chục năm thừa mộng ở cõi trần
Vài tiếng chim kêu thức tỉnh lại như trước.


Chùa Đông Sơn tại xã Vĩnh Lũ, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Trung hiếu chạnh niềm vua với cha
Suối rừng ơi! Lỗi hẹn thời qua!
Ba tuần tuổi lẻ tàn canh mộng
Vài tiếng chim ngàn thức tỉnh ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Một dạ quân thân vướng vít hoài,
Thẹn rừng tủi suối ước xưa sai.
Ba mươi năm lẻ trong trần mộng,
Và tiếng chim kêu: tỉnh lại thôi.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Hiếu cha ràng rịt với trung vua
Thẹn nước thẹn non trái nguyện xưa
Ba chục năm dư đời ảo mộng
Chim kêu mấy tiếng tỉnh hồi chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một lòng trung hiếu với vua cha,
Thẹn núi tủi rừng trái ước xưa.
Ba chục năm dư trong cõi mộng,
Chim ngàn đôi tiếng tỉnh lòng ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen Do & Paul Hoover

ON ĐỒNG SƠN TEMPLE

Because of my heart's unceasing loyalty to the king
I'm ashamed to break my promise to the creeks and forest,
But, after thirty years of sleepwalking throung real life,
A bird had suddenly called for me to wake up!


Nguồn: Beyond the Court Gate: Selected Poems of Nguyen Trai
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một lòng trung hiếu với vua, cha,
Thẹn để lỗi lời nguyền đã qua.
Ba chục năm trời trần cõi mộng,
Chim kêu vài tiếng tỉnh hồn ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời