Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Từ khoá: hoa đào (52)

Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 18:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/05/2006 16:59

Phương Sóc lân la, đã hở cơ,
Ba phen trộm được há tình cờ!
Có ai ướm hỏi tiên Vương Mẫu,
Tin khá tin thì ngờ khá ngờ.