Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 06/11/2008 07:51

Ngày còn lại của tôi
Chiếc lá xanh úa vàng
Mùa thu buông thả
Chưa bao giờ hoa nở nhiều đến vậy

Ngày còn lại của tôi
Bạn bè đi xa
Túi cạn tiền tiêu
Uống rược suông và hát múa

Ngày còn lại của tôi
Bông lục bình trôi
Mắc cạn

Ngày còn lại của tôi
Con mực bỏ đi
Không về

Ngày còn lại – Đời tôi
Em hóa đá
Con thuyền không bến buông neo
Ngày ấy

Bức tranh rẻ tiền đem cho
Ngày nối tiếp ngày
Bất chợt
Cơn mưa gội sạch
Nắng Dâng Hương


(Cuống Hoàng Hôn)