Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (278 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 24/11/2015 08:25 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Thuý Quỳnh là một cây bút trong hội bút Hương đầu mùa, báo Hoa học trò, thời kỳ đầu, khi chị còn là học sinh Trường PTTH Amsterdam tới khi là sinh viên Đại học Luật Hà Nội.

 

Tuyển tập chung