Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2015 08:29

Tôi muốn tìm trên cỏ
Một giọt nước mắt rơi
Tặng em làm kỷ niệm
Mặn nỗi buồn chia phôi.
Em không là cơn gió,
Tôi chẳng phải mùa thu.

Biết rằng không thể đợi
Điều không đến bao giờ
Dẫu mùa thu có biết
Lòng mình mong bão tràn
Nhưng riêng tôi cũng biết
Bão tắt là thu tan.

Thà cứ là cổ tích...
...thà cứ là heo may
...nhắm mắt làm trẻ nhỏ
...mơ sao giữa ban ngày?
Giữa mùa đừng rụng lá
Để khỏi gom sắc vàng
Giữ lòng đừng lửa cháy
Tránh một mai tro tàn.

Thà chỉ là cổ tích
...thà chỉ là heo may
...thà chỉ mùa thu hỏi
- Gió có buồn chia tay?