題陳興道王祠

殺卻胡元百萬兵,
陳朝名將擢王靈。
當年父子君臣義,
亙古英雄豪傑名。
藤海戎場春水闊,
藥山祠廟暮雲平。
願憑一劍清群醜,
鬼毒如今甚伯櫺。

 

Đề Trần Hưng Đạo vương từ

Sát khước hồ Nguyên bách vạn binh,
Trần triều danh tướng trạc vương linh.
Đương niên phụ tử quân thần nghĩa,
Cắng cổ anh hùng hào kiệt danh.
Đằng hải nhung trường xuân thuỷ khoát,
Dược sơn từ miếu mộ vân bình.
Nguyện bằng nhất kiếm thanh quần xú,
Quỷ độc như kim thậm Bá Linh.

 

Dịch nghĩa

Giết phăng trăm vạn quân rợ Nguyên
Vị tướng tài đời Trần oai linh lừng lẫy
Bên cha bên vua trong tình thế lúc ấy đã giữ trọn vẹn được nghĩa lớn
Tiếng tăm anh hùng hào kiệt còn truyền mãi đến tận ngày nay
Bãi trận trên sông Bạch Đằng nước xuân man mác
Ngôi đền chân núi Dược mây chiều phẳng lặng
Muốn nhờ oai gươm thiêng trừ hết loài quỷ xấu
Chúng còn độc ác hơn cả Bá Linh thuở ấy[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Mười vạn quân Nguyên quét sạch sanh
Tiếng Trần đại tướng dậy oai linh
Vua cha trọn vẹn đôi đường nghĩa
Hào kiệt lưu truyền một chữ danh
Bãi trận sông Đằng gương nước bạc
Ngôi đền núi Dược bóng mây xanh
Gươm thiêng xin mượn trừ loài quỷ
Độc ác còn hơn cả Bá Linh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Dìm phăng mười vạn xác nơi đây
Lẫm liệt oai danh một trận gầy
Phụ tử quân thần, gương thuở ấy
Anh hùng hào kiệt, tiếng thời nay
Sông Đằng nước biếc lua khua cọc
Núi Dược đền chiều lững thững mây
Muốn mượn gươm thiêng, thù chém sạch
Phạm Nhan còn sợ ác ma này.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời