Lúc túng thần tiên cũng phải liều
Duyên sao hờ hững nợ sao nhiều
Bán mình nào thấy chàng Kim hỏi
Đánh đĩ tha hồ mụ Bạc tiêu
Đàn chửa giải oan cho tướng giặc
Thành còn nghiêng nước với quan triều
Xưa nay há thiếu phường trăng gió
Danh tiếng phần riêng một Thuý Kiều


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004