Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2009 03:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/10/2009 03:42

Hễ kẻ làm người giữ đạo người
Sang giàu, hèn khó, mặc cơ trời
Tổ con chim chút cây dò vấn
Dạ ngắn lươn cồ thuở nước trôi
Bao quản hình hài vàng dưới suối
Chút mang danh giáo, báu trên đời
Lấy mình làm phép, già đâu dám
Nghĩa nặng ơn sâu phải ngỏ lời


Đây là một trong ba bài chữ Nôm chép trong "Hạnh am thi cảo".

Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Văn học, 1978