15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2010 02:02

天一光涵二八中,
天門便汲澤無窮。
何如揚起為霖雨,
波及枯田作歲豐。

 

Tỉnh

Thiên nhất quang hàm nhị bát trung,
Thiên môn tiện cấp trạch vô cùng.
Hà như dương khởi vi lâm vũ,
Ba cập khô điền tác tuế phong.

 

Dịch nghĩa

Làn nước trong sáng, chứa đầy một giếng
Nghìn muôn nhà đều múc về dùng mà không bao giờ cạn
Ước gì tung nước này lên làm mây mưa
Rưới khắp các ruộng khô cho thiên hạ được mùa

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Đáy giếng long lanh ánh sáng ngời
Muôn nhà múc uống mãi không vơi
Muốn tung nước ấy thành mưa móc
Tưới lúa đồng khô tốt khắp nơi


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Sáng trong nước giếng, đầy thay
Nghìn muôn nhà múc tháng ngày chẳng vơi.
Muốn tung nước ấy lên trời
Tưới cho ruộng hạn khắp nơi được mùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Rực rỡ cả trời chứa ở trong
Bao nhà múc mãi lộc vô cùng
Làm sao tung nước làm mưa móc
Kịp tưới đồng khô lúa nặng bông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời