Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 13:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/09/2014 22:08

茅齋書懷

半簾日影半窻風,
一篆凝香萬慮空。
瓦鼎烹茶煙散碧,
地爐試火炭生紅。
靜中點識羲圖畫,
醉裏神交太極翁。
紙帳梅花閒日月,
箇中眞樂有誰同。

 

Mao trai thư hoài

Bán liêm nhật ảnh bán song phong,
Nhất triện ngưng hương vạn lự không.
Ngoã đỉnh phanh trà yên tán bích,
Ðịa lô thí hoả thán sinh hồng.
Tĩnh trung điểm thức Hy đồ hoạ,
Tuý lý thần giao Thái Cực ông.
Chỉ trướng mai hoa nhàn nhật nguyệt,
Cá trung chân lạc hữu thuỳ đồng?

 

Dịch nghĩa

Nửa rèm ánh nắng, nửa song gió thổi
Một nén hương thơm xua đi muôn nỗi lo phiền
Ấm đất pha trà khói bay lên xanh biếc
Lò đất nổi lửa, than rực hồng
Trong tĩnh mịch ngầm hiểu bức hoạ của Phục Hi
Lúc say giao cảm thần kỳ với ông Thái cực
Trướng giấy, mai hoa, thảnh thơi cùng năm tháng
Niềm vui đích thực trong chốn này có ai cùng biết


Nguồn:
1. Minh đô thi 明都詩, quyển hạ, tờ 7a
2. Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Nắng rọi nửa rèm gió nửa song
Hương thơm một nén hết phiền lòng
Trà pha ấm đất hơi lên biếc
Lửa nổi lò than ánh rực hồng
Tĩnh lặng nghiệm ra Phục Hy hoạ
Say mèm giao cảm Thái cực ông
Hoa mai trướng giấy nhàn năm tháng
Chân chính vui đây ai biết cùng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Rèm nắng nửa song, nửa gió thông
Một bàn hương đọng, vạn sầu không
Đỉnh sành trà bốc lan hơi biếc
Lò đất lửa gây than nảy hồng
Tĩnh mịch Hy đồ xem hiểu điểm
Lúc say Thái Cực nhập thần ông
Mai hoa trướng giấy nhàn năm tháng
Nơi ấy thật vui ai biết cùng.(t)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời