Ờ thì mấy kiếp huyên thuyên
Chừa ra một kiếp tập thiền tĩnh tâm
Ờ thì mấy kiếp tang bồng
Chừa ra một kiếp tắm sông quê mình
Ờ thì mấy kiếp linh tinh
Chừa ra một kiếp một mình mình yêu...


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012