Thôi dồn góp trăm ngàn sân si lại
Gửi theo xe gom rác chạy mỗi chiều
Đời giờ sẽ giản dị thôi người ạ
Có tình yêu và chỉ có tình yêu
Não sẽ phẳng tựa hồ như thế giới
Chiếc Lexus cũng như cây ô-liu
Lời sẽ ngoan như gái miền chơn chớt
Kệ nhân gian sáu chín bảy ba điều,
Và thả sức hát tình ca cũ rích
Đắm đuối nhìn nhau chín rụng trăng sao
Còi xe rác giữa buổi chiều non nỉ
Khúc bi ca đưa tiễn chuyện thiên tào.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013