Có những lúc nói gì cũng là sai
Làm gì cũng sai
Và nghĩ gì cũng sai be sai bét
Buồn
Chắc chết!

Em ơi bài thơ tình chiều qua tôi viết
Chắc giờ em đem thả gió bay
Mừng em rời cuộc yêu này
Trở về với những loay hoay rất người.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013