Đành đưa bước nhau đi
Khỏi đời nhau day dứt
Gương kia giờ đã nứt
Còn mong chi tái hồi
Em đi về bể khơi
Vùi tình trong cát mặn
Ta trèo lên núi vắng
Giấu tình đau trong mây
Giờ mặt người còn đây
Mà cực cùng chia biệt
Giờ ta nắm bàn tay
Mà nhớ nhau thê thiết
Giờ mà mất người này
Mình sẽ đau suốt kiếp


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012