Chưa có đánh giá nào
29 bài thơ
Tạo ngày 13/05/2019 23:54 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Lạ lùng sao, đớn đau này (NXB Hồng Đức, 2013) gồm 31 bài thơ, trong đó bài Chàng trẻ tuổi và đoá hồng nho nhỏ (bài số 5) là thơ dịch bài Heideröslein của Johann Wolfgang von Goethe, và Bài Sonnet 093 (bài số 12) dịch thơ William Shakespeare.