Chuyện qua rồi người ạ
Những dòng sông và những cánh buồm
Mây của trời xanh đầu tháng hạ
Giờ đều là những ký ức thê lương.
Em đừng khóc can cớ gì phải khóc
Chúng ta đâu phải những kẻ phi thường
Tình say đắm những ngày đầu tiên ấy
Giữ làm sao nguyên vẹn giữa đao thương.
Em đừng khóc can cớ gì phải khóc
Gừng vẫn cay, muối vẫn mặn đấy mà
Truông ngàn ấy dẫu trăm mùa có héo
Thì gió chiều vẫn nhớ một lần hoa
Em đừng khóc ta xin em đừng khóc
Nước mắt em rỏ buốt vết lòng ta
Lối trường sinh đỏ quạch sắc đan sa
Nẻo địa ngục leng keng đồng bạc tiễn
Em đừng khóc những chuyện buồn miên viễn
Kẻo mai sau cạn hết những nguồn cơn
Cách lìa nhau là một chuyện bình thường.
Em đừng khóc, can cớ gì phải khóc.


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013