Chiều nay ta nghe có con chim nhỏ khóc trên đỉnh giáo đường
Thèm quay lại phố núi mờ sương
Đi theo con đường mòn vào rừng và chẳng bao giờ quay lại…
Chúng ta đã một cách nào đó làm tệ đi thực tại
Bụi trên áo ta rơi vấy cả đoá hoa rồi
Cái tôi của chúng ta nóng như lửa A Tỳ
Làm đổ héo đồng cỏ xanh vừa lên
Hút cạn đi những giọt sương vừa chớm
Tình yêu của chúng ta dành cho nhau ít hy sinh và nhiều đau đớn
Ta cầm tay hôm nay mà lo đến mai sau, lo đến những chia lìa
Ta yêu người này mà còn tiếc người kia
Ta không chọn ai, chỉ chọn cho mình kết cục nào dễ dãi
Khó quá ta bỏ qua, không không được thì ta dại…
Nếu chúng ta còn tiếp tục sống trên mặt đất này
Có thể nào hãy vì nhau mà chọn cách đắp xây?!


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013