“Đừng say trên đất lạ”
Bạn nhắn tin dặn hờ
Bạn quên mình dở rượu
Buồn, có uống bao giờ.

Buồn - chỉ đi trên phố
Trông đêm mùa đông trôi
Trông cây bàng thưa lá
Bên ngã tư thưa người.

Buồn - chỉ châm điếu thuốc
Thở khói thay cho lời
Những tơ tình lận đận
Nối nhau về xa khơi.

Buồn - chỉ im không nói
Như mặt hồ lặng câm
Dưới những tầng tê dại
Run cơn đau ta nằm.

Đừng say trên đất lạ
Bạn thiết tha dặn hoài
Giá mà mình uống được
Cho tấc hồn nguôi ngoai.


Nguồn: trang cá nhân của tác giả