Đxa có lúc anh mềm lòng
trót lên tiếng
ở những nơi lẽ ra cần yên lặng

Đã có lúc anh cố không mềm lòng
trót im lặng
ở những nơi lẽ ra cần lên tiếng

Anh vừa thừa chính anh vừa thiếu chính anh

Rượu
lúc lãng quên trong chai
lúc rót chệch ra khỏi bàn tiệc
những chiếc ly không
cồn cào gió


Nguồn: "Thanh Niên chủ nhật" ngày 9/7/2006