Nhì nhằng đi thăm phố xá
Cafe đượm giọng ven đồi
Đâu đây thoáng mùi sỏi đá
Mây cao nguyên giăng ngang trời

Ngoằn ngoèo đi lên dốc núi
Vẩn vơ dăm ba nóc nhà
Hoang sơ đường về phố núi
Bạt ngàn chen sắc cỏ hoa

Vi vút tiếng ai đang hát
Dư âm về phía đỉnh trời
Vó ngựa leng keng lục lạc
Thô mộ hồn ta mất thôi

Ơ này cô em xóm núi
Chậm chậm cho ta theo cùng
Ở đây bao nhiêu khe suối
Đâu là nguồn ngọn của sông

Giăng mắc nét hoa thổ cẩm
Chợ tình níu chân bao người
Trái còn tung lên nhiều lắm
Chọn ai mà sao em cười.

Rượu cần ngả say chiêng ché
Nhà cao rực lửa quây quần
Ta ngẩn vui bên các mế
Nghe cao nguyên vào độ xuân.

Thì ta là người khách lạ
Ghé chân thăm quê em và
Hồn thiêng núi rừng đất Việt
Say lòng những đứa con xa.


Nguồn: Báo Hoa học trò, số 271+272, ra ngày 25-2-1999