15.00
Đăng ngày 23/06/2019 08:49, số lượt xem: 61

Đến sau thì xếp hàng sau
Gọi là lịch sự nhường nhau đợi chờ.
Chen giành hàng trước bây giờ
Nhiều trong mắt thấy tình cờ buồn thay!

Ví đời là chuỗi hàng dài
Nhân gian lần lượt chờ ngày về chơi
Bên kia thế giới xa vời
Chen lên giành trước hàng đời mấy ai?

Cùng chung một chuyến trần ai
Giữ gìn trật tự đẹp thay chuỗi đời!
Hơn chi vài bước hỡi người
Trước sau nhường nhịn cũng về đến nơi...

Sa Đéc. Đồng Tháp
17-06-2019