25.00
Đăng ngày 26/02/2019 05:44, số lượt xem: 143

Sao không đo rộng, đo ngang,
Đo cao, đo thấp mà chàng sâu đo?
Cả đời chàng mãi thăm dò
Rặng cây, khóm cỏ hẹn hò nhân gian?

Ngọt lời thệ ước đá vàng,
Đắng cay giọt lệ phụ phàng tình nhau,
Thuỷ chung có vẹn trước sau?
Lòng người sâu cạn đo sao hỡi chàng?

Hôm kia có kẻ sang ngang
Đêm qua có tiếng khóc than thở dài...
Nhân tình đo được mấy ai?
Cả đời lặng lẽ miệt mài chàng đo...

Sa Đéc. Đồng Tháp
26-02-2019