Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2019 13:43, số lượt xem: 89

Chiều chiều xách rổ ra vườn
Hái rau bù ngót bờ mương quanh nhà
Muống xanh, muống đỏ, khổ qua,
Cải trời, cải đất, hành và sầu đâu...
Gừng cay, rau má xanh màu
Bùi ngùi thương mẹ dãi dầu nắng mưa!

Sa Đéc. Đồng Tháp
2018