25.00
Đăng ngày 04/03/2019 04:27, số lượt xem: 99

Em nói nhớ nhà tranh
Làng quê nghèo thương mẹ
Yêu con sông uốn quanh
Mây chiều trôi nhè nhẹ

Em nói nhớ đồng xa
Yêu con đường đất nhỏ
Thấm mặn mồ hôi ba
Từ gốc cây ngọn cỏ

Em nói cũng nhớ anh
Yêu tuổi thơ đồng ruộng
Đi học chiều về muộn
Tìm rau hái nấu canh...

Em nói yêu cầu tre
Sao chọn về cầu đúc?
Cầu tre kể anh nghe
Cầu chúc em hạnh phúc!

Sa Đéc. Đồng Tháp
04-03-2019