25.00
Đăng ngày 18/01/2019 13:32, số lượt xem: 117

Muốn viết cho em vài dòng thơ
Đêm vẫn chưa khuya, mắt đã mờ
Anh mệt, cô đơn... anh buồn ngủ
Anh ngủ một mình anh sẽ mơ...

Sa Đéc. 2018