càng ngày càng có quá nhiều người không còn muốn rời bỏ chút nào thế giới mình đang sống
nhưng bạn ơi
nơi cư trú của sự bất tử không phải là mặt đất
câu thơ ai viết nghìn năm cũ vẫn còn phảng phất hương thơm nơi mắt tôi
người ta vẫn thích sự bất tử
như thích một chiếc áo mới
lịch sử giống như cuộc trưng bày bất đắc dĩ những lầm lẫn
những lầm lẫn giữa những thứ lầm lẫn và những thứ không thể lầm lẫn
đêm qua lũ chim cú bay về kêu váng làng tôi
người ta không ai còn muốn xua đuổi lũ chim háo danh ấy
(chúng vẫn nghĩ là người ta vẫn nghĩ chúng là những nhà tiên tri)
ai cũng chỉ lo có xảy ra tai hoạ hay không
sự lầm lẫn đã xảy ra tự buổi mới bắt đầu
vì ai đó đã lầm lẫn giữa thói háo danh và minh triết