thế giới vẫn chòng chành trên những cuộc chơi chẳng theo luật tắc nào
sợ sự lãng quên
người đàn ông lén dấu nhúm đất vào áo
hôm qua có kẻ nói với tôi chớ đi đâu cả
cứ ở lại trong những khoảng trống
dường có sự trục trặc nào đó xảy ra
lũ chim có cánh hết thảy đều bay lên
từ trong những khoảng trống bước ra
tôi gặp khuôn mặt nhăn nhó của đất