em như vần thơ nửa khuya
tìm đến với anh
hay em là ngọn đèn
chiều cuối tuần mưa giăng lòng phố
cũng chẳng sao nếu em không
đến được
làm sao nói em là vần thơ
là ngọn đèn
lời giả dối nào chẳng  rơi vào quên lãng
khi em là ngọn lửa cho anh
nhận ra hơi thở cây lá trong vườn
cùng bước chân loài sâu tàn nhẫn
giữa đêm đen thật ít
sao trời
em lại đến
lòng anh cơn bão tố
thì có hề gì mỗi lần sai hẹn