hãy thắp lên ngọn lửa đi em
cho dù mỗi ngọn lửa nhỏ thôi
nếu em là ngọn lửa
thì anh nguyện suốt đời làm người tiếp lửa
cho em