từ tình yêu của em
anh bước vào mọi ngõ ngách cuộc đời
như một đạo sĩ rao giảng lòng yêu thương