anh nguyện mãi mãi
làm giọt nước đầu mùa
để rưới vào
nỗi đau khổ
trong mắt em