tháng sáu
trở lại con đường rợp bóng xà cừ
anh như kẻ vừa đánh rơi cay đắng
nơi núi rừng xa ấy
con chim đơn lẻ vỗ cánh bay lên từ nỗi đoạ đày
cuộc đời vẫn trao gửi cho anh và em những tặng vật
chưa hề trao gửi cho ai