em như loài hoa tinh khiết mọc giữa đám cỏ gai của cuộc đời
người gieo hạt nào đã đến cùng ánh mặt trời
mùa xuân năm ấy
để trở thành kẻ giữ vườn chung thuỷ
đêm nay cơn gió chuyển mùa chợt dấy lên giữa lòng anh
nỗi nhớ
một thời cỏ gai phủ kín hương thơm
vâng
giữa lúc cỏ gai phủ kín hương thơm
anh đã đến
người gieo hạt muộn mằn quyết giữ lấy
một loài hoa tinh khiết.