những phút dỗi hờn vì yêu nhau
anh cứ muốn cắn vào tim em
cho em tắt thở
để em vĩnh viễn thuộc về anh