còn nguyên vẹn cả
Ngàn ơi
buổi chiều ta trở lại nơi cổng trường xưa ấy
không phải tháng bảy
nên chẳng nghe bầy ve hót
sao chiều nay người chị giữ vườn chẳng đến đây
để hỏi anh và em về những tháng năm ta vừa dấu kỹ
đã tàn hết tự hôm nào hoa phượng mùa thi
em thấy không
cát biển phủ kín dấu chân những kẻ
vừa bước vào cay đắng
buổi chiều ta trở lại cổng trường xưa
biển chẳng ngớt vỗ vào bờ
ai đã bước vào cuộc đời anh
để mở ra mỗi khoảng khắc chẳng bao giờ kết cuộc