có nỗi khát khao nào cháy bỏng trong anh
hơn nỗi khát khao ngày em là em
như anh mong đợi
hôm nay có chuyến tàu nào rời thành phố
buổi trưa
tiếng còi hối gọi làm hanh thêm
cơn nắng đầu mùa
ai sắp lên đường vậy em?
có nỗi khát khao nào cháy bỏng trong anh
hơn nỗi khát khao ngày em là em
như anh mong đợi
tháng sáu nghe chi tiếng còi tàu hối gọi
trí nhớ anh cứ thấp thoáng một ngày

giá làm được con tàu
anh sẽ đưa em về nỗi khát khao ngày em là em
như anh mong đợi.