sao em nói em chẳng còn gì để giữ anh
khi dòng sông vẫn chảy về ngả ấy
dòng sông lắng niềm cay đắng

sao em nói em chẳng còn gì để giữ anh
lời nói thoảng nghe như hờn dỗi

sao em nói em chẳng còn gì để giữ lại
khi dòng sông vẫn chảy suốt cuộc đời anh