Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 07/04/2016 14:42 bởi nguyễn thanh hiện (quinhon), đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/05/2018 23:00 bởi Vanachi
Trường ca Dấu vết mặt trời (2014).