Tập trường ca Dấu tích (2014).

Lời tựa:
cũng như hoa cỏ mùa xuân,
hay tiếng chim hót trên rừng,
tình yêu của chúng tôi nó là
dấu tích, một biểu hiện khác
của tạo tác, bỡi chúng ta chẳng
đời nào nhìn thấy được tạo tác