Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 23/05/2018 09:18 bởi nguyenthanhhien, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 23/05/2018 09:20 bởi nguyenthanhhien
vào một ngày lang thang qua những làng
mạc những người làng đã chết dựng lên hồi
cuối thế kỷ, thưa thớt buồn, nhưng tràn ngập
thứ ý muốn có những gương mặt khác và
những giọng nói khác, này, anh cũng đang khao
khát hay sao, tôi nghe như có người chết nào
đó hỏi