đừng chờ đợi ân sủng từ các vị thần
cứ tự vinh danh mình
bằng cách ca ngợi mồ hôi
ca ngợi nước mắt
ca ngợi máu chảy ra khỏi các mạch máu
ca ngợi cái chết từ từ
máu từ các mạch máu từ từ chảy ra trước khi chết
điều đó chẳng dễ dàng chút nào
nhưng chúng ta đang làm
để được có mặt trong danh mục các loài nơi mặt đất
buổi tối hãy cứ soi vào các vì sao
để được nhìn thấy gương mặt chúng ta được sinh ra từ các cuộc chết chóc
vẫn nặng trĩu những hoài bão không gọi được tên
nhưng có thể nói bằng ẩn dụ
về cuộc sinh nở từ các cuộc chết chóc
hôm qua có kẻ đến nói với tôi đừng đi đâu cả
hãy cứ ở lại giữa cuộc sinh nở được sinh ra từ các cuộc chết có vẻ đùa cợt