Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 08:56

tôi trò chuyện với đất
hãy nói năng một chút gì đi chứ
tôi biết tôi ảo tưởng
nhưng suốt ngày vẫn nằm chờ những lời nói của đất

này kẻ khốn cùng đừng hỏi gì cả
chẳng phải đất
mà ai đó đã thay đất nói với tôi

bọn họ vẫn mưu toan ám hại tôi
dù biết tôi đang là kẻ khốn cùng

tôi trò chuyện với đất
cứ tiếp tục im lặng mãi sao
tôi biết tôi là kẻ khốn cùng
nên chỉ còn biết trò chuyện với đất

không phải đất
mà chính tôi nhìn thấy những thế lực đen tối đang đè lên đất
chúng ta ai cũng biết đất vẫn khổ ải theo nỗi khổ ải của người
hồi năm ngoái chính tôi nhìn thấy đất trên đồng làng nứt ra thành những ô rãnh
có rất nhiều người từ dưới những kẽ nứt chui lên luôn miệng nói cứu tôi với
chúng ta đều biết đất chẳng biết nói năng
nên có nhiều kẻ muốn biến đất thành chỗ nằm để ca ngợi nhau
bọn họ đã ca ngợi nhau là kiệt xuất là có thể trò chuyện được với những người chết tự những trăm triệu năm trước là có thể làm cho loài khỉ không đuôi trở thành có đuôi

tôi chẳng dám nói điều chi to tát
chỉ trò chuyện với đất vài điều nhỏ nhặt

tôi trò chuyện với đất
hãy nói năng một chút gì đi chứ
tôi biết tôi ảo tưởng
nhưng suốt ngày vẫn nằm chờ những lời nói của đất

này kẻ khốn cùng đừng hỏi gì cả
chẳng phải đất
mà ai đó đã thay đất nói với tôi

bọn họ vẫn mưu toan ám hại tôi
dù biết tôi đang là kẻ khốn cùng

tôi trò chuyện với đất
cứ tiếp tục im lặng mãi sao
tôi biết tôi là kẻ khốn cùng
nên chỉ còn biết trò chuyện với đất

không phải đất
mà chính tôi nhìn thấy những thế lực đen tối đang đè lên đất
chúng ta ai cũng biết đất vẫn khổ ải theo nỗi khổ ải của người
hồi năm ngoái chính tôi nhìn thấy đất trên đồng làng nứt ra thành những ô rãnh
có rất nhiều người từ dưới những kẽ nứt chui lên luôn miệng nói cứu tôi với
chúng ta đều biết đất chẳng biết nói năng
nên có nhiều kẻ muốn biến đất thành chỗ nằm để ca ngợi nhau
bọn họ đã ca ngợi nhau là kiệt xuất là có thể trò chuyện được với những người chết tự những trăm triệu năm trước là có thể làm cho loài khỉ không đuôi trở thành có đuôi

tôi chẳng dám nói điều chi to tát
chỉ trò chuyện với đất vài điều nhỏ nhặt